Odstoupení od kupní smlouvy

Václav ZILVAR

logo-1
Provozovna- Záběhlická 48 , Praha 10 , 106 00

Sídlo: Stěžerská 570/13, Hradec Králové 500 04
M +420 724 070 926 P +420 272 769 421
info@autodesignplus.cz


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující:

Název firmy: ………...………………………………..………….………….

Jméno a príjmení: ………...………………………………..………….………….

Adresa: ……….…………………..………….………….….………….

Telefon: ………...………………………………..………….………….

Email: ………...………………………………..………….………….

Doplnující informace: ………...………………………………..………….….………

Kód zboží: ………...………………………………..………….………….

Císlo danového dokladu /dodacího listu: ………..…………………………….………

Já, Kupující,

tímto žádám o zaslání financní cástky za navrácené zboží na níže uvedený bankovní úcet :

………………………..………...………………………………..………….………….

Financní cástka muže být poníže, dle našich obchodních podmínek, které byly odsouhlaseny v závazné objednávce.

Zpusob predání zboží : ……………………………………………………………….

Dle možností vyplnte a doructe na adresu naší provozovny spolu se zbožím, nezasílejte na dobírku !

********************************************************************************************************************

Níže vyplnuje pouze spolecnost Václav Zilvar AUTOdesignPLUS. !!!

Datum a zpusob prevzetí zboží: ……….………………………….……………..……………..

Prevzal, stav zboží : ……………………………………..……………………………………..

…………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………

Způsob vyrízení žádosti : Dobropis ………………… Zamítnuto

Dobropis zaslán emailem dne: ……………………………………………………………..

Dobropis vrácen potvrzený dne: ……………………………………………………………..

Datum a zpusob vyrozumení o zamítnutí: …............................................................................

Oduvodnení vyrízení žádosti: …...……………………………..…………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………….…………………………….

Žádost vyrídil: ……………………….…………..………….………………………….…………

Doplnující informace : ………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………

 

Dokumnet ke stažení   Odstoupení od kupní smlouvy