Odstoupení od kupní smlouvy

Václav ZILVAR
Logo au


Provozovna- Záběhlická 48 , Praha 10 , 106 00

Sídlo: Stěžerská 570/13, Hradec Králové 500 04
M +420 724 070 926 P +420 272 769 421
info@autodesignplus.cz

 

Provozovna- Záběhlická 48 , Praha 10 , 106 00
Sídlo: Stěžerská 570/13, Hradec Králové 500 04
M +420 724 070 926 P +420 272 769 421
info@autodesignplus.cz


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující:

Název firmy: ………...………………………………..………….………….

Jméno a příjmení: ………...………………………………..………….………….

Adresa: ……….…………………..………….………….….………….

Telefon: ………...………………………………..………….………….

Email: ………...………………………………..………….………….

Doplňující informace: ………...………………………………..………….….………

Kód zboží: ………...………………………………..………….………….

Číslo daňového dokladu /dodacího listu: ………..…………………………….………

Já, Kupující,

tímto žádám o zaslání finanční částky za navrácené zboží na níže uvedený bankovní účet:

………………………..………...………………………………..………….………….

Finanční částka muže být poníže, dle našich obchodních podmínek, které byly odsouhlaseny v závazné objednávce.

Způsob předání zboží: ……………………………………………………………….

Dle možností vyplňte a doručte na adresu naší provozovny spolu se zbožím, nezasílejte na dobírku!

********************************************************************************************************************

Níže vyplňuje pouze společnost Václav Zilvar AUTOdesignPLUS

Datum a způsob převzetí zboží: ……….………………………….……………..……………..

Převzal, stav zboží: ……………………………………..……………………………………..

…………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………

Způsob vyřízení žádosti: Dobropis ………………… Zamítnuto

Dobropis zaslán emailem dne: ……………………………………………………………..

Dobropis vrácen potvrzený dne: ……………………………………………………………..

Datum a způsob vyrozumění o zamítnutí: …............................................................................

Odůvodnění vyřízení žádosti: …...……………………………..…………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………….…………………………….

Žádost vyřídil: ……………………….…………..………….………………………….…………

Doplňující informace: ………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………….….

 

 

Dokument ke stažení   ⇒ Odstoupení od kupní smlouvy