Úvod Formulář odstoupení od kupní smlouvy

Formulář odstoupení od kupní smlouvy


Václav ZILVAR-AUTOdesignPLUS

Stěžerská 570/13 Hradec Králové 5004

Provozovna: Záběhlická 48,Praha 10 , 10600 Tel.:27279421

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů

od 1.1.2014 podle zákona 89/2012 Sb. v platném znění

 Postup vrácení zboží:

1.Zboží je možné vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od nákupu (počítá se od prvního dne po převzetí ), tj. musí být dopraveno nebo odesláno k Prodávajícímu na adresu provozovny

Václav ZILVAR - Auto Design Plus,Záběhlická 48,PSČ 106 00 Praha 10.

 1. až 14. den po jeho převzetí od dopravce. V případě odeslání poštou je rozhodující poštovní razítko zásilky v případě odeslání dopravcem   pak datum nakládky z transportních dokladů dopravce.

2.Zboží znovu zabalte co nejlépe tak, aby v průběhu transportu k Prodávajícímu nedošlo k jeho poškození.

3.K zásilce přibalte kopii nákupního dokladu a ideálně i vyplněný formulář o „vrácení zboží do 14 dnů po nákupu“.

4.V každém případě ke zboží uveďte fungující kontakt na sebe –ideálně mobilní telefon nebo mail.

5.Doporučujeme o úmyslu vrátit zboží informovat předem Prodávajícího (např. telefonicky) na provozovně, kam budete zboží odesílat.

6.Zboží musí být v souladu se zákonem vráceno Kupujícím (pozor-náklady na dopravu zpět k Prodávajícímu hradí Kupující ) na adresu prodávajícího jako obyčejný balík (v případě poslání Českou poštou nebo jiným dopravcem), případně přivezeno na jakoukoliv pobočku Prodávající ho (viz kontakty).Zboží nemusí být vráceno včetně původního obalu, pak ale platí obsah bodu 10.

7.Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.

8.Prodávající v co nejkratší lhůtě zboží zkontroluje , ověří jeho kompletnost a nepoškozenost.

9.Pokud bude zboží kompletní a neporušené, pak vrátí Prodávající Kupujícímu peníze za nákup v plné výši  podle kupního dokladu (včetně všech ostatních nákladů jako dopravné a doběrečné).

10. POZOR –vrácenou cenu lze snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním. Vrácená cena tak může být snížena o náklady Prodávajícího spojené s uvedením vráceného zboží do prodeje schopného stavu (tj. mohou být vyúčtovány případné chybějící díl, případné nutné přebalení, pokud se zboží vrátí bez obalu nebo ve výrazně poškozeném obalu, může být vyúčtováno i případné vyčištění nebo uvedení zboží do původního předprodejního stavu).

 

 

 

Chci jednostranně odstoupit od kupní smlouvy a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží.

Žlutá políčka vyplňte hůlkovým  písmem a formulář přiložte spolu s kopií kupního dokladu k vrácenému zboží.

Variabilní symbol prodejního dokladu:                                                                                      ......................................

Jméno kupujícího :                                                                                          ....................................................................

Ulice:                                                                                                                   ....................................................................

Město:                                                                                                                 ....................................................................

PSČ:                                                                                                                    ....................................................................

Telefon (ideálně mobil):    ....................................................................

Mail:...................................................................

.

Datum převzetí zboží při nákupu: ....................................................................

Způsob vrácení peněz:     

a) poštovní poukázkou
b) hotově na pobočce
c) bezhotovostně na účet

Číslo účtu pro vrácení kupní ceny:...................................................................

Datum:....................................................................

Jméno a podpis:....................................................................